26, జూన్ 2014, గురువారం

TELANGANA FORMATION DAY CELEBRATIONS

ASSEMBLY AFTER FLAG HOISTING PRESIDED OVER BY SARPANCH AND SMC CHAIRMAN
SWEET PREPARED TO DISTRIBUTE STUDENTS , STAFF GUESTS AND VILLAGERS

HONOURING FLAG
 FLAG HOISTING BY HM

SWEET DISTRIBUTION
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...