19, జూన్ 2014, గురువారం

SSC-2014 T/M MANDAL TOPPERS
                                Swamy  9.3 / 10
                  Mandal First
 (మేథా ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారి  కార్పోరేట్ కళాశాల విద్యకు జిల్లా నుండి    ఎంపికైన 10 మంది విద్యార్థుల్లో ఒకడు)
Uzma Shareen  9.3 / 10
  Mandal First                 Ayesha   9.2 /10               Mandal Second

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...