26, జూన్ 2014, గురువారం

SCHOOL PREPARATORY PROGRAMME _ 01.06.2014 TO 11.06.2014

CLASS ROOMS CLEANING 
 MDM UTENSILS CLEANING
 DRINKING WATER TANK PREMISES CLEANING

 CLEANING OF MDM PLATES CORRIDOR CLEANING
 BOYS TOILETS CLEANINGకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...