21, అక్టోబర్ 2020, బుధవారం

ప్రభుత్వ బడి గురించి పాట


 Credit: song original creaters

Editing: C. Narasimha (old student of ZPHS

,Dharur)వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...