26, జూన్ 2014, గురువారం

ENROLLMENT DRIVE FROM 6.6.14 TO 9.6.14


 CONVERGENCE MEETING WITH ANGANWADI WORKERS OF CATCHMETN AREA, KGBV SPECIAL OFFICER AND STAFF, AND ICDS SUPERVISORS

 ICDS SUPERVISORS

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...