26, జూన్ 2014, గురువారం

ONE DAY SCHOOL LEVEL INSERVICE PROFESSIONAL ENHANCEMENT PROGRAMME - ON PREPARATION OF ANNUAL PLAN, UNIT CUM PERIOD PLAN ON LINES OF CCE BY SENIOR SUBJECT TEACHERS ON 6.6.2014

BY C V RAO
 BY SRINIVASULU
 BY AMRUTHAMMA
 BY EASHWARI
 BY PAGUNTANNA
 BY SURENDER
 BY JAYANNA


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...