4, జులై 2020, శనివారం

దేశ రక్షణ వ్యవస్థలోకి పాఠశాల ఆణిముత్యాలు


దేశ రక్షణ వ్యవస్థలోకి పాఠశాల ఆణిముత్యాలు
కె. బీరప్ప, ఎస్. రాజశేఖర్

1 కామెంట్‌:

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...