19, జూన్ 2014, గురువారం

కరపత్రం విడుదల కార్యక్రమం
 
 పాఠశాల కరపత్రం విడుదల కార్యక్రమంలో  జిల్లా విద్యా శాఖాధికారి గౌ. శ్రీ వై . చంద్ర మోహన్ గారు, పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీ వి. నరేశ్  గారు, తెలంగాణా  ఉపాధ్యాయ సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి శ్రీ  హనుమంత రావు గారు, మరియు పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...