25, డిసెంబర్ 2015, శుక్రవారం

SSC TOPPER- 2008-09

                KATAKAM  DINESH
                  MARKS:     531/600
 (పాఠశాల చరిత్రలో అత్యధిక మార్కులు  సాధించిన విద్యార్థి)

చిరంజీవి. దినేశ్ కు ప్రశంసా పత్రం, బహుమతిని అందజేస్తున్న సర్పంచ్ శ్రీమతి చవ్వా జానకమ్మ గారు,  ధరూర్ జడ్పీటీసి సభ్యులు శ్రీ కర్రెన్న గారు, పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీ వోతూరి నరేశ్ గారు.  తెలుగు పండితులు శ్రీ జయన్న గారు

6, డిసెంబర్ 2015, ఆదివారం

SSC TOPPER-2007-08

                                                         


                                    K. MADHURI
                                                520/600
(In this Picture..Kum. Madhuri, honoured  by Dharur Surpunch:Smt. C.Janakamma, Head Master:B. Venkatakrishna Reddy)

SSC TOPPER -2006-07

                                            B. SHIVAPPA
                           481/600

SSC TOPPER-2005-06

                SHAIK EZAZ PASHA 
                           530/600

SSC TOPPER-2004-05

      1.     RAGHAVENDRA REDDY
                         458/600
       

                      2. PHILIP
                         458/600

SSC TOPPER-2003-04

                       D. DEEPTHI
                           471/600

SSC TOPPERS-2002-03

             SHAIK FARANA BEGUM
                           506/600

SSC TOPPER -2001-02

               B. VAMSHI KUMAR
                          446/600

SSC TOPPER-2000-01

                                                     


           D. PRAKASH
                                     453/600

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...