19, జూన్ 2014, గురువారం

SSC-2014 E/M MANDAL TOPPERS

           Z.P.H.S., DHARUR  STUDENTS


           


         VINAY KUMAR 
                                   8.3 / 10
              Mandal First
           Pavitra
           8.2 / 10
      Mandal Second

          Yelizabeth
            7.8 / 10
       Mandal Third 


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...