ధృవతారలు

మా బడిలో చదివి తమ తమ  లక్ష్యాలను చేరుకున్న మా పాఠశాల పూర్వపు విద్యార్థులను పరిచయం చేయడమే ఈ పేజి ఉద్దేశం
                                                        ******************


********************************************************************************
***************************************                    SSC-1997-98   Batch

Name:: K. Krishnavardhan Reddy

SSC Batch:  1997-98
Home Village: Bureddypally
Present Work : Teaching
Designation: S.A.
Working Place:  Zilla Parishad High School, Shetty Atmakur, Gadwal Mandal, Jogulamba Gadwal Dist. 
Cell:*********************************************************************************Name: Satyam 
SSC Batch:  1997-98
Home Village
Present Work : Teaching
Designation: SGT
Working Place: Primary School, Burdapet, Gadwal, Gadwal Mandal, Jogulamba Gadwal Dist. 
Cell:

*********************************************************************************

Name:  K. Srinivasulu
SSC Batch:  1997-98
Home Village
Present Work : 
Designation: Manager (Relationship)
Working Place:  Nexa Car Company.
Cell:

****************************************

*********************************************************************************Name:: కొత్తింటి శివ కుమార్
SSC Batch:  2005-06
Home Village: ధరూర్
Present Work : Teaching
Designation: Secondary Grade Teacher
Working Place: Primary School, Bureddy palli, Dharur Mandal, Jogulamba Gadwal Dist.
Cell:

  
*********************************************************************************

                              
 

Name:: ప్రకాశ్
SSC Batch
Home Village: ధరూర్
Present Work : Teaching
Designation: Secondary Grade Teacher
Working Place: Primary School,......, Dharur Mandal, Jogulamba Gadwal Dist.
Cell:

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...