10, మార్చి 2016, గురువారం

CV with JD

Iam very happy for this photograph with V.V.Laxminarayana garu,IPS (ex-CBI JD ) at our school ZPHS -Dharoor on occasion of inspire talk with SSC student on 27thFeb2016.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...