10, మార్చి 2016, గురువారం

ధృవతారలు

                        
                          
Name:: కొత్తింటి శివ కుమార్
SSC Batch:  2005-06
Home Village: ధరూర్
Present Work : Teaching
Designation: Secondary Grade Teacher
Working Place: Primary School, Bureddy palli, Dharur Mandal, M.Nagar Dist.
Cell:

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...