3, ఏప్రిల్ 2014, గురువారం

FAREWELL TO SSC 2013-14 BY IX CLASS STUDENTS

 INAUGURAL SPEECH ON ACCOUNT OF FAREWELL TO SSC 2013-14 BATCH  BY HM
 CHIEF GUEST SRI JAKILETI SREENIVASA REDDY, SARPANCH
 ANCHORING BY SUNITHA AND LAXMINARSAMMA, STUDENTS OF IX CLASS
CULTURAL ACTIVITIES
SSC BATCH 2013-14

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...