3, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

గ్రంథాలయ వారోత్సవాల సందర్భంగా...

గ్రంథాలయ వారోత్సవాల సందర్భంగా
పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన పుస్తక ప్రదర్శన దృశ్యాలు.

 
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...