4, అక్టోబర్ 2013, శుక్రవారం

విద్యార్థుల విహార యాత్ర

S.C.,S.T.సబ్ ప్లాన్ లో భాగంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థుల విహార యాత్ర

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...