31, జులై 2013, బుధవారం

Om namO shiva rudraya...!

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రదర్శనలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...