6, జులై 2013, శనివారం

దేశనాయకుల వేషధారణలో పాఠశాల విద్యార్థులు

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా  దేశనాయకుల వేషధారణలో పాఠశాల విద్యార్థులు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...