28, జనవరి 2017, శనివారం

ధృవ తారలు


SSC-1997-98 Batch


Name:  K. Srinivasulu
SSC Batch:  1997-98
Home Village
Present Work : 
Designation: Manager (Relationship)
Working Place:  Nexa Car Company.
Cell:

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...