6, డిసెంబర్ 2015, ఆదివారం

SSC TOPPER-2007-08

                                                         


                                    K. MADHURI
                                                520/600
(In this Picture..Kum. Madhuri, honoured  by Dharur Surpunch:Smt. C.Janakamma, Head Master:B. Venkatakrishna Reddy)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...